Regulamin
Karta zgłoszenia

email: olsztynekmdk@gmail.com
W tym roku zgłosiło się 30 zespołów,
Zakwalifikowali¶my 15 zespołów: AkademiA, ALBOCO, BICZ, Coramine, Cotard, Fajrant, Kino Delirium, Mad in Poland, Messy Brain, Morbus, Sacramentopinto, Widmo, Pod Kontrol±, Blow, Vagadilerha, Kapiszony.